Tiếng Việt 2

Tuần 33. Nhân dân

Soạn bài Tập đọc: Bóp nát quả cam trang 124 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bình chọn:
4 trên 13 phiếu

Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Bóp nát quả cam trang 124 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 4. Vì sao vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý ?

Lời giải chi tiết

1. Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta ?

Trả lời :

Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta.

2. Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì ?

Trả lời :

Trần Quốc Toản xin gặp vua để nói hai tiếng “xin đánh”.

3. Quốc Toản nóng lòng gặp vua như thế nào ?

Trả lời :

Quốc Toản nóng lòng gặp vua, cậu đợi từ sáng tới trưa không được gặp bèn liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm bước xuống bến.

4. Vì sao vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý ?

Trả lời :

Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý vì vua thấy Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.

5. Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát của cam ?

Trả lời :

Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam vì bị vua xem là trẻ con và nghĩ tới quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình.

Nội dung : Ca ngợi Trần Quốc Toản, một thiếu niên anh hùng tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng lòng yêu nước và căm thù quân giặc xâm lược.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay