Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp trang 129 sgk tiếng việt 2 tập 2


Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp trang 129 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 2. Tìm thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ trong các tranh dưới đây :

Phương pháp giải:

Em hãy chú ý tới trang phục, cảnh vật xung quanh mỗi người trong bức tranh để xác định nghề nghiệp của họ.

Lời giải chi tiết:

1. Công nhân

2. Công an

3. Nông dân

4. Bác sĩ

5. Lái xe

6. Người bán hàng

Câu 2

Tìm thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết.

Phương pháp giải:

Em tự suy nghĩ những nghề nghiệp mà em biết trong đời sống hoặc trong sách vở.

Lời giải chi tiết:

thợ may, giáo viên, kĩ sư, họa sĩ, ca sĩ, đạo diễn, diễn viên, thợ điện, y tá, …

Câu 3

Trong các từ dưới đây, những từ nào nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam ta ?

anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.

Phương pháp giải:

Phẩm chất là những đức tính tốt đẹp của con người.

Lời giải chi tiết:

Những từ nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam ta là: anh hùng, thông minh, gan dạ, cần cù, đoàn kết, anh dũng.

Câu 4

Đặt câu với một từ tìm được trong bài tập 3.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Nhân dân Việt Nam rất anh hùng.

- Người Việt Nam rất thông minh và sáng tạo.

- Cần cù, chịu khó đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

- Bác Hồ nói : “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu

>> Xem thêm