Tiếng Việt 2

Tuần 33. Nhân dân

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp trang 129 sgk tiếng việt 2 tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp trang 129 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 2. Tìm thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết.

Lời giải chi tiết

1. Tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ trong các tranh dưới đây :

Trả lời :

1. Công nhân             2. Công an

3. Nông dân               4. Bác sĩ

5. Lái xe                     6. Người bán hàng

2. Tìm thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết.

Trả lời :

thợ may, giáo viên, kĩ sư, họa sĩ, ca sĩ, đạo diễn, diễn viên, thợ điện, y tá, …

3. Trong các từ dưới đây, những từ nào nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam ta ?

anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.

Trả lời :

anh hùng, thông minh, gan dạ, cần cù, đoàn kết, anh dũng.

4. Đặt câu với một từ tìm được trong bài tập 3.

- Nhân dân Việt Nam rất anh hùng.

- Người Việt Nam rất thông minh và sáng tạo.

- Cần cù, chịu khó đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

- Bác Hồ nói : “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công".

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay