Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy trang 67 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


Giải bài tập Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy trang 67 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sau:

a) Con trâu ăn cỏ.

b) Đàn bò uống nước dưới sông.

c) Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.

Phương pháp giải:

Em hãy phân biệt từ chỉ hoạt động, trạng thái trong câu.

Lời giải chi tiết:

a) Con trâu ăn cỏ.

b) Đàn bò uống nước dưới sông.

c) Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:

(giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn)

Con mèo, con mèo

.... theo con chuột

.... vuốt, .... nanh

Con chuột .... quanh

Luồn hang .... hốc.

                        Đồng dao

Phương pháp giải:

Em đọc bài thơ, quan sát hoạt động bắt chuột của chú mèo và điền từ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Con mèo, con mèo

Đuổi theo con chuột

Giơ vuốt, nhe nanh

Con chuột chạy quanh

Luồn hang luồn hốc.

Câu 3

Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong câu sau:

a) Lớp em học tập tốt lao động tốt.

b) Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh.

c) Chúng em luôn kính trọng biết ơn các thầy giáo cô giáo.

Loigiaihay.com

Phương pháp giải:

Em hãy đọc diễn cảm từng câu và ngắt nhịp đúng để điền dấu phẩy.

Lời giải chi tiết:

a) Lớp em học tập tốt, lao động tốt.

b) Cô giáo chúng em rất yêu thương, quý mến học sinh.

c) Chúng em luôn kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo.


Bình chọn:
4 trên 126 phiếu

>> Xem thêm