Tiếng Việt 2

Tuần 10. Ông bà

Soạn bài Tập đọc: Thương ông trang 83 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 bài Tập đọc: Thương ông trang 83 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Tìm những câu thơ cho thấy nhờ bé Việt, ông quên cả đau (khổ thơ 3 và 4).

Lời giải chi tiết

1. Chân ông đau như thế nào ?

Trả lời :

Chân ông bị sưng, tấy. Đi lại ông phải chống gậy.

2. Bé Việt đã làm những gì để giúp và an ủi ông ?

Trả lời :

a) Trong khổ thơ 1 : Việt đưa vai cho vịn rồi đỡ ông lên thềm.

b) Trong khổ thơ 3 : Việt nói : Khi nào ông đau, ông nói mấy câu “Không đau ! không đau !”

c) Trong khổ thơ 4: Việt biếu ông cái kẹo.

3. Tìm những câu thơ cho thấy nhờ bé Việt, ông quên cả đau (khổ thơ 3 và 4).

Trả lời :

Ông phải phì cười

Và ông gật đầu :

- Khỏi rồi ! Tài nhỉ !

Nội dung: Việt còn nhỏ nhưng đã biết thương ông. Bài thơ khuyên các em phải biết thương yêu ông bà của mình, nhất là biết chăm sóc ông bà khi ốm đau, già yếu.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay