Tiếng Việt 2

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 2

Tiết 9 - Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

Giải bài tập Tiết 9 - Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2.

Lời giải chi tiết

A. Đọc thầm :

Bác Hồ rèn luyện thân thể

    Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với bàn chân không. Có đồng chí nhắc :

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân.

- Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen.

    Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đừng với giá rét.

B. Dựa theo nội dung của bài, chọn câu trả lời đúng :

1. Câu chuyện này kể về việc gì ?

a) Bác Hồ rèn luyện thân thể.

b) Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc.

c) Bác Hồ tập leo núi với đôi bàn chân không.

- Đáp án: a. Bác Hồ rèn luyện thân thể.

2. Bác Hồ rèn luyện thân thể bằng những cách nào ?

a) Dậy sớm, luyện tập

b) Chạy, leo núi, tập thể dục

c) Chạy, leo núi, tắm nước lạnh

- Đáp án: c. Chạy, leo núi, tắm nước lạnh

3. Những cặp từ nào dưới đây cùng nghĩa với nhau ?

a) Leo – chạy

b) Chịu đựng – rèn luyện

c) Luyện tập – rèn luyện

- Đáp án: c. Luyện tập – rèn luyện.

4. Bộ phận in đậm trong câu Bác tập chạy ở bờ suối trả lời cho câu hỏi nào ?

a) Làm gì?

b) Là gì?

c) Như thế nào?

- Đáp án: a. Làm gì ?

5. Bộ phận in đậm trong câu Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét trả lời cho câu hỏi nào ?

a) Vì sao?

b) Để làm gì?

c) Khi nào?

- Đáp án: a. Để làm gì ?

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay