Tiết 9 - Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập Tiết 9 - Ôn tập cuối học kì II trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc thầm

Bác Hồ rèn luyện thân thể

    Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với bàn chân không. Có đồng chí nhắc :

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân.

- Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen.

    Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét.

Theo tập sách ĐẦU NGUỒN

Câu 1

Câu chuyện này kể về việc gì ?

a) Bác Hồ rèn luyện thân thể.

b) Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc.

c) Bác Hồ tập leo núi với đôi bàn chân không.

Phương pháp giải:

Em đọc truyện và rút ra nội dung chính.

Lời giải chi tiết:

a) Bác Hồ rèn luyện thân thể.

Câu 2

Bác Hồ rèn luyện thân thể bằng những cách nào ?

a) Dậy sớm, luyện tập

b) Chạy, leo núi, tập thể dục

c) Chạy, leo núi, tắm nước lạnh

Phương pháp giải:

Em chú ý các chi tiết ở đoạn đầu và câu cuối bài.

Lời giải chi tiết:

c) Chạy, leo núi, tắm nước lạnh

Câu 3

Những cặp từ nào dưới đây cùng nghĩa với nhau ?

a) Leo – chạy

b) Chịu đựng – rèn luyện

c) Luyện tập – rèn luyện

Phương pháp giải:

Cặp từ cùng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau.

Lời giải chi tiết:

c) Luyện tập – rèn luyện.

Câu 4

Bộ phận in đậm trong câu  Bác tập chạy ở bờ suối trả lời cho câu hỏi nào ?

a) Làm gì?

b) Là gì?

c) Như thế nào?

Phương pháp giải:

Bộ phận đó nêu lên hoạt động của Bác.

Lời giải chi tiết:

a) Làm gì ?

Câu 5

Bộ phận in đậm trong câu Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét trả lời cho câu hỏi nào ?

a) Vì sao?

b) Để làm gì?

c) Khi nào?

Phương pháp giải:

Bộ phận đó nêu lên mục đích của việc Bác tắm nước lạnh.

Lời giải chi tiết:

b. Để làm gì ?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 30 phiếu

>> Xem thêm