Chính tả (Nghe - viết): Quả tim khỉ trang 53 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Quả tim khỉ trang 53 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s : sói, sẻ, sứa, …

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe – viết :  Quả tim khỉ (từ Bạn là ai ? … đến hoa quả mà Khỉ hái cho.)

    - Bạn là ai ? Vì sao bạn khóc ?

    - Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi.

    Khỉ nghe vậy, mời Cá Sấu kết bạn.

    Từ đó, ngày nào Cá Sấu cũng đến, ăn những hoa quả mà Khỉ hái cho.

? - Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ?

? Tìm lời của Khỉ và Cá Sấu. Những lời nói ấy đặt sau dấu gì ?

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Những chữ trong bài chính tả phải viết hoa đó là :

+ Tên riêng : Khỉ, Cá Sấu

+ Từ đứng đầu mỗi câu : Bạn, Vì, Tôi, Từ.

- Tìm lời của khỉ và lời của cá sấu:

+ Lời của Khỉ : Bạn là ai ? Vì sao bạn khóc ?

+ Lời của Cá Sấu : Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi.

 Những lời nói ấy đặt sau dấu gạch đầu dòng.

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a)  s hay x ?    

- ...ay sưa, ...ay lúa

- ...ông lên, dòng ...ông

b) ut hay uc ?

- ch... mừng, chăm ch...

- l... lội, l... lọi

Phương pháp giải:

Em là theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a)  s hay x ?    

say sưa, xay lúa

xông lên, dòng sông

b) ut hay uc ?

- chúc mừng, chăm chút

- lụt lội, lục lọi

Câu 3

a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng sói, sẻ, sứa, …

b) Tìm tiếng có vần uc hoặc vần ut, có nghĩa như sau :

- Co lại : 

- Dùng xẻng lấy đất, đá, cát … : 

-  Chọi bằng sừng hoặc đầu : 

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng sói, sẻ, sứa, …

sói, sẻ, sứa, sao biển, sên,  sâu, sáo, sơn ca, sư tử, sóc, sếu, sam, sò,…

b) Tìm tiếng có vần uc hoặc vần ut, có nghĩa như sau :

- Co lại : rút

- Dùng xẻng lấy đất, đá, cát … : xúc

-  Chọi bằng sừng hoặc đầu : húc

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 40 phiếu

>> Xem thêm