Tiếng Việt 2

Tuần 24. Muông thú

Chính tả (Nghe - viết): Quả tim khỉ trang 53 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bình chọn:
3.3 trên 20 phiếu

Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Quả tim khỉ trang 53 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s : sói, sẻ, sứa, …

Lời giải chi tiết

1. Nghe – viếtQuả tim khỉ (từ Bạn là ai ? … đến hoa quả mà Khỉ hái cho.)

    - Bạn là ai? Vì sao bạn khóc?

    - Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi.

    Khỉ nghe vậy, mời Cá Sấu kết bạn.

    Từ đó, ngày nào Cá Sấu cũng đến, ăn những hoa quả mà Khỉ hái cho.

- Những chữ trong bài chính tả phải viết hoa đó là :

+ Tên riêng : Khỉ, Cá Sấu

+ Từ đứng đầu mỗi câu : Bạn, Vì, Tôi, Từ.

- Tìm lời của Khỉ và của Cá Sấu. Những lời nói ấy đặt sau dấu gì ?

+ Lời của Khỉ : Bạn là ai ? Vì sao bạn khóc ?

+ Lời của Cá Sấu : Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi.

⟶ Những lời nói ấy đặt sau dấu gạch đầu dòng.

2. Điền vào chỗ trống :

Trả lời :

a)  s hay x ?    

- say sưa, xay lúa

- xông lên, dòng sông

b) ut hay uc ?

- chúc mừng, chăm chút

- lụt lội, lục lọi

3.

 a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s : sói, sẻ, sứa, …

Em hãy timg thêm các tên khác.

Trả lời:

sói, sẻ, sứa, sao biển, sên, thạch sùng,  sâu, sáo, sơn ca, sư tử, sóc, sếu, sam, sò,…

b) Tìm tiếng có vần uc hoặc vần ut, có nghĩa như sau :

- Co lại : rút

- Dùng xẻng lấy đất, đá, cát … : xúc

-  Chọi bằng sừng hoặc bằng đầu : húc

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay