Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? trang 64 SGK Tiếng Việt 2 tập 2


Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? trang 64 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trả lời các câu hỏi sau :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm các từ ngữ có tiếng biển :

M: tàu biển, biển cả

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

biển khơi, biển xanh, biển đảo, biển xa, cửa biển, sóng biển, bờ biển, nước biển, cá biển, bãi biển, …

Câu 2

 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau :

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được : 

b) Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi : 

c) Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền : 

(suối, hồ, sông)

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được : sông

b) Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi : suối

c) Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền : hồ

Câu 3

Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau :

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.

Phương pháp giải:

Cụm từ in đậm chỉ nguyên nhân của sự việc, vì vậy em sử dụng câu hỏi vì sao?

Lời giải chi tiết:

Vì sao không được bơi ở đoạn sông này ?

Câu 4

Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trả lời các câu hỏi sau :

a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương ?

b) Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ?

c) Vì sao nước ta có nạn lụt ?

Phương pháp giải:

Em nhớ lại câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.

Lời giải chi tiết:

a Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì mang đầy đủ lễ vật đến trước Thủy Tinh.

b) Thủy Tinh dâng nước lên đánh Sơn Tinh vì muốn cướp lại Mị Nương.

c) Nước ta có nạn lụt vì năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước lên đánh Sơn Tinh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 89 phiếu

>> Xem thêm