Bài 99 trang 92 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Cho tam giác \(ABC,\) các đường trung tuyến \(AD, BE, CF\) cắt nhau ở \(G.\) Gọi \(H\) là điểm đối xứng với \(G\) qua \(D, I\) là điểm đối xứng với \(G\) qua \(E, K\) là điểm đối xứng với \(G\) qua \(F.\) Tìm các điểm đối xứng với \(A,\) với \(B,\) với \(C\) qua \(G.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức:

+)  Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua \(O\) nếu \(O\) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

+) Ba đường trung tuyến trong tam giác cùng đi qua một điểm, điểm này cách mỗi đỉnh một khoảng bằng \(\dfrac{2}{3}\) độ dài đường trung tuyến ứng với đỉnh đó.

Lời giải chi tiết

+) Tam giác ABC có ba đường trung tuyến AD, BE, CF cắt nhau tại G nên G là trọng tâm tam giác ABC.

+) Ta có: \(GD = DH\) (tính chất đối xứng tâm)

\(⇒ GH = 2GD \;\;(1)\)

\(GA = 2GD\) ( tính chất đường trung tuyến của tam giác) \((2)\)

Từ \((1)\) và \((2)\) suy ra: \(GA = GH\)

Nên điểm đối xứng với điểm \(A\) qua \(G\) là điểm \(H\)

+) \(GE = EI\) (tính chất đối xứng tâm)

\(⇒ GI = 2GE\;\; (3)\)

\(GB = 2GE \) (tính chất đường trung tuyến của tam giác) \((4)\)

Từ \((3)\) và \((4)\) suy ra: \(GB = GI\)

Nên điểm đối xứng với điểm \(B\) qua \(G\) là điểm \(I\)

+) \(GF = FK\) (tính chất đối xứng tâm)

\(⇒ GK = 2GF\;\; (5)\)

\(GC = 2GF\) (tính chất đường trung tuyến của tam giác) \((6)\)

Từ \((5)\) và \((6)\) suy ra: \(GC = GK\)

Nên điểm đối xứng với điểm \(C\) qua \(G\) là điểm \(K\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu
 • Bài 100 trang 92 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 100 trang 92 sách bài tập toán 8.Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Qua O, vẽ đường thẳng cắt hai cạnh AB, CD ở E, F. Qua O vẽ đường thẳng cắt hai cạnh AD, BC ở G, H...

 • Bài 101 trang 92 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 101 trang 92 sách bài tập toán 8. Cho góc xOy, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy...

 • Bài 102 trang 92 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 102 trang 92 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC có trực tâm H. Gọi M là trung điểm của BC, K là điểm đối xứng với H qua M. Tính số đo góc ABK, ACK.

 • Bài 103 trang 92 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 103 trang 92 sách bài tập toán 8. Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng ? Với các hình đó, hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình...

 • Bài 104 trang 93 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 104 trang 93 sách bài tập toán 8. Cho góc xOy và điểm A nằm trong góc đó...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.