Bài 89 trang 80 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Tính tổng :

\(a)\, (-24) + 6 + 10 + 24\)

\(b)\, 15 +23+( -25) +(-23)\)

\(c)\, (-3) + ( -350 ) + (-7) + 350\)

\(d)\, ( -9 ) + ( -11 ) + 21 + ( -1)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi chỗ các số hạng trong tổng để hai số đối nhau đứng liền nhau, sau đó sử dụng tính chất kết hợp để tính toán.

Lưu ý: Hai số đối nhau có tổng bằng \(0.\)


Lời giải chi tiết

\(a)\,\left( { - 24} \right) + 6 + 10 + 24\)

\(=\left[ {\left( { - 24} \right) + 24} \right] + \left( {6 + 10} \right) \)

\(= 0 + 16 = 16\)

\(b)\, 15 +23+( -25) +(-23)\)

\(=\left[ {15 + \left( { - 25} \right)} \right] + \left[ {23 + \left( { - 23} \right)} \right] \)\(= \left( { - 10} \right) + 0 =  - 10\)

\(c)\, (-3) + ( -350 ) + (-7) +350\)

\(=\left[ {\left( { - 3} \right) + \left( { - 7} \right)} \right] + \left[ {\left( { - 350} \right) + 350} \right] \)\(= \left( { - 10} \right) + 0 =  - 10\) 

\(d)\, ( -9 ) + ( -11 ) +21 + ( -1 )\) \(= [(-9)+(-11)]+[21+(-1)]\) \(=(-20)+20\) \(=0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.