Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 81 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Tổng \(a - (-b + c - d)\) bằng:

\((A)\, a - b + c - d ;\)

\((B)\, a + b + c - d ;\)

\((C)\, a + b + c + d ;\)

\((D)\, a + b - c + d.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \(" - "\) đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \(" + "\) thành dấu \("-"\)  và dấu \("-"\) thành dấu \(" + "\).

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \(" +"\) đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải chi tiết

Ta có \(a - (-b + c - d)= a + b - c + d\)

Chọn \((D).\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.