Bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 131 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Hình gốm hai điểm \(A, B\) cho ta đoạn thẳng \(AB.\)

b) Hình gồm hai điểm \(A, B\) trên đường thẳng \(d\) cho ta đoạn thẳng \(AB.\)

c) Hình gồm hai điểm \(A, B\) trên tia \(On\) cho ta đoạn thẳng \(AB.\)

d) Hình gồm hai điểm \(A, B\) trên đoạn thẳng \(MN\) cho ta đoạn thẳng \(AB.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Sử dụng: Đoạn thẳng \(AB\) là hình gồm điểm \(A\), điểm \(B\) và tất cả các điểm nằm giữa \(A\) và \(B.\)  

Lời giải chi tiết

Ta thấy a), b), c), d) đều sai vì hình chỉ gồm hai điểm không phải là một đoạn thẳng (thiếu các điểm nằm giữa hai điểm đó).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu
 • Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 131 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 131 sách bài tập toán 6. Nhìn hình bs 4 và đọc tên. a) Các đoạn thẳng (vẽ qua 2 trong số các điểm A, B, C, D, O)...

 • Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 130 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 130 sách bài tập toán 6. Cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng trong mỗi trường hợp sau...

 • Bài 37 trang 130 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 37 trang 130 sách bài tập toán 6. a) Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó. Vẽ được mấy đoạn thẳng?...

 • Bài 36 trang 130 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 36 trang 130 sách bài tập toán 6. Vẽ đường thẳng a. Lấy điểm A thuộc a, B thuộc a, C thuộc a theo thứ tự đó...

 • Bài 35 trang 130 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 35 trang 130 sách bài tập toán 6. Em hãy viết đầu đề của bài tập có hình vẽ là hình 9.

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.