Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 131 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Nhìn hình bs 4 và đọc tên

a) Các đoạn thẳng (vẽ qua 2 trong số các điểm \(A, B, C, D, O).\)

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng \(AB;\)

c) Các đoạn thẳng cắt tia \(OA;\)

d) Các đường thẳng cắt đoạn thẳng \(OD.\) 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về đoạn thẳng tại đây.  

Lời giải chi tiết

a) Các đoạn thẳng là: \(AB, AC, AD, AO,\)\( BO, BD, BC, CO, CD, DO.\)

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng \(AB\) là: \(AO, AC, AD, BO, BC, BD.\)

c) Các đoạn thẳng cắt tia \(OA\) là: \(AD, AB, DO, BO, DB.\)

d) Các đường thẳng cắt đoạn thẳng \(OD\) là: \(AC, AD, CD.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
 • Bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 131 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 131 sách bài tập toán 6. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?a) Hình gốm hai điểm A, B cho ta đoạn thẳng AB. b) Hình gồm hai điểm A, B trên đường thẳng d cho ta đoạn thẳng AB...

 • Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 130 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 130 sách bài tập toán 6. Cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng trong mỗi trường hợp sau...

 • Bài 37 trang 130 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 37 trang 130 sách bài tập toán 6. a) Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó. Vẽ được mấy đoạn thẳng?...

 • Bài 36 trang 130 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 36 trang 130 sách bài tập toán 6. Vẽ đường thẳng a. Lấy điểm A thuộc a, B thuộc a, C thuộc a theo thứ tự đó...

 • Bài 35 trang 130 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 35 trang 130 sách bài tập toán 6. Em hãy viết đầu đề của bài tập có hình vẽ là hình 9.

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.