Lý thuyết Đoạn thẳng


1.Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. 2.Khi đoạn hai đoạn thẳng hoặc một đoạn thẳng cới một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng với chỉ có một điểm chung, ta nói chúng cắt nhau.

1. Định nghĩa

Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng

Khi hai đoạn thẳng hoặc một đoạn thẳng với một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng với tia chỉ có một điểm chung, ta nói chúng cắt nhau. 

a) Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng.

Trong hình vẽ: Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại giao điểm O.

b) Đoạn thẳng cắt tia

Trong hình vẽ: Đoạn thẳng AB cắt tia Ox tại giao điểm K.

c) Đoạn thẳng cắt đường thẳng

Trong hình vẽ: Đoạn thẳng AB cắt đường thẳng xy tại giao điểm H.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 66 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí