Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Vẽ ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một, gọi ba giao điểm là A, B, C.  Lấy D thuộc đoạn thẳng  BC và E là điểm nằm giữa hai điểm A và C.

a) Vẽ giao điểm O của hai đoạn thẳng AD và BE.

b) Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng có một đầu mút là O?

Bài 2. Trên đường thẳng a lấy sáu diểm A, B, C, D, E, F. Hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong sáu điểm trên. Có bao nhiêu đoạn thẳng như vậy?

LG bài 1

Phương pháp giải:

Vẽ hình theo yêu cầu đề bài

Liệt kê các đoạn thẳng có 1 đầu mút là O

Lời giải chi tiết:

Có bốn đoạn thẳng có một đầu mút là O đó là OA; OD, OB; OE.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Lấy một đầu mút là A khi đó A tạo với năm điểm B, C, D, E, F năm đoạn thẳng

Với đầu mút B thì B tạo với bốn điểm còn lại bốn đoạn BC, BD, BF, BE.

Tương tự với các đầu mút còn lại

Lời giải chi tiết:

Lấy một đầu mút là A khi đó A tạo với năm điểm B, C, D, E, F.

Năm đoạn thẳng đó là: AC, AB, AD, AF, AE với đầu mút B thì B tạo với bốn điểm còn lại bốn đoạn BC, BD, BF, BE.

Tương tự vđi đầu mút là C ta có ba đoạn CD, EF, CE

với đầu mút là D ta có hai đoạn DE, DF;

với đầu mút là E ta có một đoạn EF

Vậy tất cả có: \(5 + 4 + 3 +2 + 1 = 15\) đoạn thẳng.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
2.9 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.