Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.1 trên 256 phiếu
Đề thi học kì 1 lớp 6 có lời giải - Tất cả các môn

Tổng hợp đề kiểm tra học kì 1 các môn lớp 6 được sưu tầm từ các trường trên cả nước, biên soạn theo các hình thức tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp.

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 PGD huyện Thanh Trì

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 PGD huyện Thanh Trì với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Bắc Ninh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 sở giáo dục Bắc Ninh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Bình Tân

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Bình Tân với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Quận 10

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Quận 10 với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Quận 12

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Quận 12 với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Bình Xuyên

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Bình Xuyên với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Đống Đa

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Đống Đa với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 1 toán lớp 6 năm 2020 - 2021 quận Tây Hồ

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2020 - 2021 quận Tây Hồ với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 1 toán lớp 6 năm 2020 - 2021 phòng GD-ĐT Thị xã Bình Minh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2020 - 2021 phòng GD-ĐT Thị xã Bình Minh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 1 toán lớp 6 năm 2020 - 2021 quận 12

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2020 - 2021 quận 12 với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 1 toán lớp 6 năm 2020 - 2021 phòng GD Thành phố Huế

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2020 - 2021 phòng GD Thành phố Huế với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 1 toán lớp 6 năm 2020 - 2021 phòng GD TP Hải Dương

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2020 - 2021 phòng GD TP Hải Dương với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Xem lời giải

Xem thêm