Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4 trên 121 phiếu
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6 Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Xem chi tiết
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6 Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Xem chi tiết
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6 Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Xem chi tiết
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6 Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Xem chi tiết
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6 Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Xem chi tiết
Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6 Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Xem chi tiết
Đề thi kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Marie Curie Đề thi kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Marie Curie

Giải chi tiết đề thi kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Marie Curie với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Tân Phú Đề thi kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Tân Phú

Giải chi tiết đề thi kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Tân Phú với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Tây Mỗ Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Tây Mỗ

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Tây Mỗ với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất