Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (2điểm). Chọn đáp án đúng

Câu 1 : Kết quả phép tính \({6^4}{.6^5}\) bằng

A. \({6^{20}}\)                            B. \({12^9}\)  

C. \({6^9}\)                             D. \({36^{20}}\)

Câu 2 : O là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:

A.\(OM = ON\)

B.\(OM = ON = \dfrac{1}{2}MN\)                          

C. \(OM = \dfrac{1}{2}MN\)

D. O nằm giữa hai điểm M N

Câu 3 : Tổng các số nguyên thỏa mãn \( - 5 < x < 4\) là:

A. \( - 5\)                                 B. \(4\)

C. \( - 4\)                                 D. \(0\)

Câu 4 : Cho điểmM nằm giữa hai điểm P Q thì:

A. \(PM + PQ = MQ\)

B. \(MQ + PQ = PM\)                        

C. \(PM + MP = PQ\)

D. \(PM + MQ = PQ\)

II. TỰ LUẬN (8điểm)

Câu 1 (1,5điểm) : Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):     

a) \(143.64 - 43.64\)               

b) \({2^4} + 128:{\left( {19 - 15} \right)^3}\)

c) \(\left( { - 115} \right) + \left( { - 40} \right) + 115 + \left| { - 35} \right|\)

Câu 2 (1,5điểm) :Tìm x biết:

a) \(4\left( {x + 12} \right) = 120\)

b) \(12 - 7.\left( {x + 8} \right) = 5\)

c) \(\left| { - 25} \right| + \left( { - 39} \right) = x\)

Câu 3 (2 điểm) : Học sinh khối 6 và khối 7 của Trường THCS Vĩnh Tuy khi xếp thành 18 hàng, 20 hàng hoặc 36 hàng để dự buổi chào cờ đầu tuần đều đủ hàng. Tìm số học sinh biết rằng có khoảng 500 đến 600 học sinh.

Câu 4 (2,5điểm) :Trên tia Ox, xác định hai điểm A B sao cho\(OA = 3\,cm\), \(OB = 6\,cm\).

a) Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c) Điểm A có phải là trung điểm của OB không? Vì sao?

Câu 5 (0,5điểm) :Tìm 3 số nguyên a, b, c thỏa mãn: \(a + b =  - 4\,\,;\,\,b + c =  - 6\,\,;\,\,a + c = 12\)

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM

1C

2B

3C

4D

 II. TỰ LUẬN

Câu 1:

Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):       

a) 6400

b) 18

c) - 5

Câu 2:

Tìm x biết:

a) \( x = 18\)

b)\( x =  - 7\)

c) \(x =  - 14\)

Câu 3:

Số học sinh khối 6, 7 của Trường THCS VĩnhTuy là 540 học sinh.

Câu 4:

a) A nằm giữa O B

b) AB = 3cm

c) Điểm A là trung điểm của OB 

Câu 5:

\(b =  - 11\)

\( a = 7\)

\(c  = 5\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 6

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu