Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Đề bài

Câu 1 (1 điểm):Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

\(\dfrac{1}{5}\,\,;\,\,\dfrac{1}{{ - 3}}\,\,;\,\,\dfrac{1}{{30}}\,\,;\,\,\dfrac{{ - 1}}{6}\)

Câu 2 (3điểm):Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a) \(\dfrac{9}{{15}} + \dfrac{{ - 1}}{{25}} + \dfrac{{ - 7}}{{20}}\)  

b) \(\dfrac{{ - 3}}{8} + \dfrac{{12}}{{25}} + \dfrac{5}{{ - 8}} + \dfrac{2}{{ - 5}} + \dfrac{{13}}{{25}} + 1\)

c) \(\dfrac{{{3^4}.2 - {3^6}}}{{{3^4}.17 + {{4.3}^4}}}\)

Câu 3 (3điểm):Tìm x biết:

a) \(x - \dfrac{2}{3} = \dfrac{{ - 5}}{{12}}\) 

b)\(\dfrac{{x + 5}}{3} = \dfrac{5}{9}\)

c) \(\dfrac{{x - 2}}{{27}} = \dfrac{3}{{x - 2}}\)

Câu 4 (2,5 điểm):Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia OyOt sao cho: góc \(xOy = {30^o}\); góc \(xOt = {60^o}\).

a) Trong 3 tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

b) Tính góc yOt. Tia Oy có phải là phân giác của góc xOt không?

c) Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính góc mOt.

Câu 5 (0,5 điểm):Chứng tỏ với mọi giá trị n là số nguyên thì phân số có dạng \(\dfrac{{n + 1}}{{2n + 3}}\) đều là phân số tối giản.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Các phân số theo thứ tự tăng dần như sau:\(\dfrac{1}{{ - 3}}\,\,;\,\,\dfrac{{ - 1}}{6}\,\,;\,\,\dfrac{1}{{30}}\,\,;\,\,\dfrac{1}{5}\)

Câu 2:

Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a) \(\dfrac{{21}}{{100}}\)

b) \(\dfrac{3}{5}\)

c) \( - \dfrac{1}{3}.\)

Câu 3:

a) \(\dfrac{1}{4}\)

b) \(\dfrac{{ - 10}}{3}\)

c)

\(\left[ \begin{array}{l}
x = 11\\
x = - 7
\end{array} \right.\)

Câu 4:

a) Tia Oy nằm giữa OxOt.

b) Tính góc yOt. Tia Oy có phải là phân giác của góc xOt không?

\( \widehat {yOt} = {30^0}\)

Oy là phân giác của góc xOt

c) Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính góc mOt.

\( \Rightarrow \widehat {mOt}  = {120^o}\)

Câu 5:

Vậy với mọi giá trị n là số nguyên thì phân số có dạng \(\dfrac{{n + 1}}{{2n + 3}}\) đều là phân số tối giản.

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) môn Toán 6 tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 6

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu