Đề thi học kì 2 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.6 trên 75 phiếu
Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Tổng hợp 10 đề thi học kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức có đáp án và lời giải chi tiết giúp học sinh ôn tập học kì 2 hiệu quả

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Cầu Giấy

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Cầu Giấy với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Tổng hợp 10 đề thi học kì 2 Toán 6 Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết giúp học sinh ôn tập học kì 2 hiệu quả

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Giảng Võ

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Giảng Võ với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 - Cánh diều

Tổng hợp 10 đề thi học kì 2 Toán 6 Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết giúp học sinh ôn tập học kì 2 hiệu quả

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Phan Chu Trinh

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Phan Chu Trinh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Quang Trung

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Quang Trung với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán 6

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 Sở GD tỉnh Nam Định

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 Sở GD tỉnh Nam Định với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán 6

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Bình Thọ

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Bình Thọ với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán 6

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 6 năm 2020 - 2021 trường Archimeches

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2020 - 2021 trường Archimeches với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán 6

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán 6

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất