Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Trên đường thẳng a lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó. Vẽ điểm O nằm ngoài đường thẳng a, vẽ các tia OA, OB, OC và OD.

a) Trên hình vẽ có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng, kể tên?

b) Đoạn thẳng AD cắt những tia nào? Tìm giao điểm của chúng.

c) Đường thẳng AB cắt những tia nào? Kể tên.

d) Tìm giao điểm của các đoạn thẳng OA, OB, OC và OD.

e) Hai đoạn thảng CD và BD có mấy điểm chung?

Bài 2.

Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? Kể tên các đoạn thẳng đó.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Nếu một đoạn thẳng hoặc đường thẳng chỉ có một điểm chung với đường thẳng, tia hoặc đoạn thẳng khác thì chúng cắt nhau. Điểm đó được gọi là giao điểm

Lời giải chi tiết:

a) Có 10 đoạn thẳng đó là OA; OB; OC; OD; AB; AC; AD; BC; BD; CD.

b) Đoạn thẳng AD cắt hai tia OB và OC

Giao điểm cùa chúng là B và C

c) Đường thẳng AB cắt các tia OA; OB; OC và OD.

d) Giao điểm của các đoạn OA, OB, OC, OD là O.

e) Hai đoạn thẳng CD và BD có vô số điếm chung là các điểm nằm trên đoạn CD.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Vẽ hình theo yêu cầu đề bài. Chú ý: Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc 1 đường thẳng

Đếm và kể tên các đoạn thẳng tạo thành

Lời giải chi tiết:

Vẽ được sáu đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, AC, BD.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.