Bài 2.96 trang 110 SBT hình học 10


Đề bài

Cho hai điểm \(A\left( {0;1} \right)\) và \(B\left( {3;0} \right)\). Khoảng cách giữa hai điểm \(A\) và \(B\) là

A. \(3\)

B. \(4\)

C. \(\sqrt 5 \)

D. \(\sqrt {10} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính khoảng cách giữa hai điểm \(AB = \sqrt {{{\left( {{x_B} - {x_A}} \right)}^2} + {{\left( {{y_B} - {y_A}} \right)}^2}} \)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(AB = \sqrt {{{\left( {3 - 0} \right)}^2} + {{\left( {0 - 1} \right)}^2}}  = \sqrt {10} \).

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.