Ôn tập chương 2: Đề toán tổng hợp

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.55 trang 104 SBT hình học 10 Bài 2.55 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.55 trang 104 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD có ...

Xem chi tiết

Bài 2.56 trang 104 SBT hình học 10 Bài 2.56 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.56 trang 104 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với ...

Xem chi tiết

Bài 2.57 trang 105 SBT hình học 10 Bài 2.57 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.57 trang 105 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với ...

Xem chi tiết

Bài 2.58 trang 105 SBT hình học 10 Bài 2.58 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.58 trang 105 sách bài tập hình học 10. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 3a, tâm O; E là điểm trên cạnh BC và BE = a...

Xem chi tiết

Bài 2.59 trang 105 SBT hình học 10 Bài 2.59 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.59 trang 105 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có ...

Xem chi tiết

Bài 2.60 trang 105 SBT hình học 10 Bài 2.60 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.60 trang 105 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có...

Xem chi tiết

Bài 2.61 trang 105 SBT hình học 10 Bài 2.61 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.61 trang 105 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có ...

Xem chi tiết

Bài 2.62 trang 105 SBT hình học 10 Bài 2.62 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.62 trang 105 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Xem chi tiết

Bài 2.63 trang 105 SBT hình học 10 Bài 2.63 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.63 trang 105 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có...

Xem chi tiết

Bài 2.64 trang 105 SBT hình học 10 Bài 2.64 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.64 trang 105 sách bài tập hình học 10. Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300m...

Xem chi tiết

Bài 2.65 trang 106 SBT hình học 10 Bài 2.65 trang 106 SBT hình học 10

Giải bài 2.65 trang 106 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm ...

Xem chi tiết

Bài 2.66 trang 106 SBT hình học 10 Bài 2.66 trang 106 SBT hình học 10

Giải bài 2.66 trang 106 sách bài tập hình học 10. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm ...

Xem chi tiết

Bài 2.67 trang 106 SBT hình học 10 Bài 2.67 trang 106 SBT hình học 10

Giải bài 2.67 trang 106 sách bài tập hình học 10. Trên mặt phẳng tọa độ Õ cho điểm ...

Xem chi tiếtHỏi bài