Ôn tập chương 2: Đề toán tổng hợp

Bình chọn:
4.4 trên 42 phiếu
Bài 2.55 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.55 trang 104 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD có ...

Xem lời giải

Bài 2.56 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.56 trang 104 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với ...

Xem lời giải

Bài 2.57 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.57 trang 105 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với ...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 2.58 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.58 trang 105 sách bài tập hình học 10. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 3a, tâm O; E là điểm trên cạnh BC và BE = a...

Xem lời giải

Bài 2.59 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.59 trang 105 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có ...

Xem lời giải

Bài 2.60 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.60 trang 105 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 2.61 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.61 trang 105 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có ...

Xem lời giải

Bài 2.62 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.62 trang 105 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 2.63 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.63 trang 105 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 2.64 trang 105 SBT hình học 10

Giải bài 2.64 trang 105 sách bài tập hình học 10. Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300m...

Xem lời giải

Bài 2.65 trang 106 SBT hình học 10

Giải bài 2.65 trang 106 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm ...

Xem lời giải

Bài 2.66 trang 106 SBT hình học 10

Giải bài 2.66 trang 106 sách bài tập hình học 10. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm ...

Xem lời giải

Bài 2.67 trang 106 SBT hình học 10

Giải bài 2.67 trang 106 sách bài tập hình học 10. Trên mặt phẳng tọa độ Õ cho điểm ...

Xem lời giải