Chương 2: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.1 trang 81 SBT hình học 10 Bài 2.1 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.1 trang 81 sách bài tập hình học 10. Với giá trị nào của góc ...

Xem chi tiết
Bài 2.2 trang 81 SBT hình học 10 Bài 2.2 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.2 trang 81 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị lượng giác của các góc sau đây:...

Xem chi tiết
Bài 2.3 trang 81 SBT hình học 10 Bài 2.3 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.3 trang 81 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị của biểu thức:...

Xem chi tiết
Bài 2.4 trang 81 SBT hình học 10 Bài 2.4 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.4 trang 81 sách bài tập hình học 10. Rút gọn biểu thức:...

Xem chi tiết
Bài 2.5 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.5 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.5 trang 82 sách bài tập hình học 10. Hãy tính và so sánh giá trị của từng cặp biểu thức sau đây:...

Xem chi tiết
Bài 2.6 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.6 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.6 trang 82 sách bài tập hình học 10. Cho sin alpha = 1/4 với 90^0

Xem chi tiết
Bài 2.7 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.7 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.7 trang 82 sách bài tập hình học 10. Cho cos alpha = -sqrt 2/4}. Tính sin alpha và tan alpha.

Xem chi tiết
Bài 2.8 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.8 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.8 trang 82 sách bài tập hình học 10. Cho tan alpha = 2sqrt 2 với 0^0

Xem chi tiết
Bài 2.9 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.9 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.9 trang 82 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị của biểu thức ...

Xem chi tiết
Bài 2.10 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.10 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.10 trang 82 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị của biểu thức ...

Xem chi tiết
Bài 2.11 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.11 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.11 trang 82 sách bài tập hình học 10. Chứng minh rằng ...

Xem chi tiết
Bài 2.12 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.12 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.12 trang 82 sách bài tập hình học 10. Chứng minh rằng biểu thức sau đây không phụ thuộc vào...

Xem chi tiết
Bài 2.13 trang 91 SBT hình học 10 Bài 2.13 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.13 trang 91 sách bài tập hình học 10. Cho hai vec tơ ...

Xem chi tiết
Bài 2.14 trang 91 SBT hình học 10 Bài 2.14 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.14 trang 91 sách bài tập hình học 10. Áp dụng tính chất giao hoán và tính chất phân phối của tích vô hướng hãy chứng minh các kết quả sau đây:...

Xem chi tiết
Bài 2.15 trang 91 SBT hình học 10 Bài 2.15 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.15 trang 91 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC vuông tại A và có...

Xem chi tiết
Bài 2.16 trang 91 SBT hình học 10 Bài 2.16 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.16 trang 91 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có ...

Xem chi tiết
Bài 2.17 trang 91 SBT hình học 10 Bài 2.17 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.17 trang 91 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC có...

Xem chi tiết
Bài 2.18 trang 92 SBT hình học 10 Bài 2.18 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.18 trang 92 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC cân (AB = AC)...

Xem chi tiết
Bài 2.19 trang 92 SBT hình học Bài 2.19 trang 92 SBT hình học

Giải bài 2.19 trang 92 sách bài tập hình học. Cho hai véc tơ ...

Xem chi tiết
Bài 2.20 trang 92 SBT hình học 10 Bài 2.20 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.20 trang 92 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Gọi H là trực tâm của tam giác và M là trung điểm của cạnh BC...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài