Chương 2: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.1 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.1 trang 81 sách bài tập hình học 10. Với giá trị nào của góc ...

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.2 trang 81 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị lượng giác của các góc sau đây:...

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.3 trang 81 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị của biểu thức:...

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.4 trang 81 sách bài tập hình học 10. Rút gọn biểu thức:...

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.5 trang 82 sách bài tập hình học 10. Hãy tính và so sánh giá trị của từng cặp biểu thức sau đây:...

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.6 trang 82 sách bài tập hình học 10. Cho sin alpha = 1/4 với 90^0

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.7 trang 82 sách bài tập hình học 10. Cho cos alpha = -sqrt 2/4}. Tính sin alpha và tan alpha.

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.8 trang 82 sách bài tập hình học 10. Cho tan alpha = 2sqrt 2 với 0^0

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.9 trang 82 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị của biểu thức ...

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.10 trang 82 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị của biểu thức ...

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.11 trang 82 sách bài tập hình học 10. Chứng minh rằng ...

Xem lời giải

Bài 2.12 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.12 trang 82 sách bài tập hình học 10. Chứng minh rằng biểu thức sau đây không phụ thuộc vào...

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.13 trang 91 sách bài tập hình học 10. Cho hai vec tơ ...

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.14 trang 91 sách bài tập hình học 10. Áp dụng tính chất giao hoán và tính chất phân phối của tích vô hướng hãy chứng minh các kết quả sau đây:...

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.15 trang 91 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC vuông tại A và có...

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.16 trang 91 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có ...

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.17 trang 91 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.18 trang 92 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC cân (AB = AC)...

Xem lời giải

Bài 2.19 trang 92 SBT hình học

Giải bài 2.19 trang 92 sách bài tập hình học. Cho hai véc tơ ...

Xem lời giải

Bài 2.20 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.20 trang 92 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Gọi H là trực tâm của tam giác và M là trung điểm của cạnh BC...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất