Bài 2.1 trang 81 SBT hình học 10


Giải bài 2.1 trang 81 sách bài tập hình học 10. Với giá trị nào của góc ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với giá trị nào của góc \(\alpha ({0^0} \le \alpha  \le {180^0})\) thì:

LG a

\(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) cùng dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

 \(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) cùng dấu khi: \({0^0} < \alpha  < {90^0}\)

LG b

\(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) khác dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) khác dấu khi: \({90^0} < \alpha  < {180^0}\)

LG c

\(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) cùng dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) cùng dấu khi: \({0^0} < \alpha  < {90^0}\)

LG d

 \(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) khác dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) khác dấu khi: \({90^0} < \alpha  < {180^0}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.