Bài 2.1 trang 81 SBT hình học 10


Giải bài 2.1 trang 81 sách bài tập hình học 10. Với giá trị nào của góc ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với giá trị nào của góc \(\alpha ({0^0} \le \alpha  \le {180^0})\) thì:

LG a

\(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) cùng dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

 \(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) cùng dấu khi: \({0^0} < \alpha  < {90^0}\)

LG b

\(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) khác dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\(\sin \alpha \) và \(\cos \alpha \) khác dấu khi: \({90^0} < \alpha  < {180^0}\)

LG c

\(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) cùng dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) cùng dấu khi: \({0^0} < \alpha  < {90^0}\)

LG d

 \(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) khác dấu?

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa của giá trị lượng giác của một góc trong đoạn \({0^0}\) đến \({180^0}\).

Xem chi tiết tại đây.

Giải chi tiết:

\(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) khác dấu khi: \({90^0} < \alpha  < {180^0}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài