Bài 3: Phương trình đường elip

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.28 trang 163 SBT hình học 10

Giải bài 3.28 trang 163 sách bài tập hình học 10. Viết phương trình chính tắc của elip (E) trong mỗi trường hợp sau...

Xem lời giải

Bài 3.29 trang 163 SBT hình học 10

Giải bài 3.29 trang 163 sách bài tập hình học 10. Tìm tọa độ các tiêu điểm, các đỉnh, độ dài các trục của mỗi elip có phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 3.30 trang 163 SBT hình học 10

Giải bài 3.30 trang 163 sách bài tập hình học 10. Cho đường tròn (C)...

Xem lời giải

Bài 3.31 trang 163 SBT hình học 10

Giải bài 3.31 trang 163 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho...

Xem lời giải

Bài 3.32 trang 164 SBT hình học 10

Giải bài 3.32 trang 164 sách bài tập hình học 10. Viết phương trình chính tắc...

Xem lời giải

Bài 3.33 trang 164 SBT hình học 10

Giải bài 3.33 trang 164 sách bài tập hình học 10. Viết phương trình chính tắc của elip (E)...

Xem lời giải

Bài 3.34 trang 164 SBT hình học 10

Giải bài 3.34 trang 164 sách bài tập hình học 10. Cho elip (E)...

Xem lời giải

Bài 3.35 trang 164 SBT hình học 10

Giải bài 3.35 trang 164 sách bài tập hình học 10. Cho elip (E) ...

Xem lời giải

Bài 3.36 trang 164 SBT hình học 10

Giải bài 3.36 trang 164 sách bài tập hình học 10. Cho elip (E)...

Xem lời giải