Chương 1: Véc tơ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.1 trang 10 SBT hình học 10 Bài 1.1 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.1 trang 10 sách bài tập hình học 10. Hãy tính số các vec tơ...

Xem chi tiết

Bài 1.2 trang 10 SBT hình học 10 Bài 1.2 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.2 trang 10 sách bài tập hình học 10. Cho hình vuông ABCD có tâm O...

Xem chi tiết

Bài 1.3 trang 10 SBT hình học 10 Bài 1.3 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.3 trang 10 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA.

Xem chi tiết

Bài 1.4 trang 10 SBT hình học 10 Bài 1.4 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.4 trang 10 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Các điểm M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC.

Xem chi tiết

Bài 1.5 trang 10 SBT hình học 10 Bài 1.5 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.5 trang 10 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác ABCD, chứng minh rằng ...

Xem chi tiết

Bài 1.6 trang 10 SBT hình học 10 Bài 1.6 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.6 trang 10 sách bài tập hình học 10. Xác định vị trí tương đối của ba điểm phân biệt A, B và C trong các trường hợp sau.

Xem chi tiết

Bài 1.7 trang 10 SBT hình học 10 Bài 1.7 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.7 trang 10 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD.

Xem chi tiết

Bài 1.8 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.8 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.8 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho năm điểm A, B, C, D và E...

Xem chi tiết

Bài 1.9 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.9 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.9 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho bốn điểm A, B, C và D...

Xem chi tiết

Bài 1.10 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.10 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.10 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho hai vec tơ...

Xem chi tiết

Bài 1.11 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.11 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.11 trang 21 sách bài tập hình học 10. Gọi O là tâm của tam giác đều ABC...

Xem chi tiết

Bài 1.12 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.12 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.12 trang 21 sách bài tập hình học 10. Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD...

Xem chi tiết

Bài 1.13 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.13 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.13 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có trung tuyến AM...

Xem chi tiết

 Bài 1.14 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.14 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.14 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm M thỏa mãn một trong các điều kiện sau:...

Xem chi tiết

Bài 1.15 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.15 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.15 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Xem chi tiết

Bài 1.16 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.16 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.16 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho ngũ giác ABCDE...

Xem chi tiết

Bài 1.17 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.17 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.17 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng...

Xem chi tiết

Bài 1.18 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.18 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.18 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho hai lực...

Xem chi tiết

Bài 1.19 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.19 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.19 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là một điểm bất kì trên đường chéo AC...

Xem chi tiết

Bài 1.20 trang 31 SBT hình học 10 Bài 1.20 trang 31 SBT hình học 10

Giải bài 1.20 trang 31 sách bài tập hình học 10. Tìm giá trị của m sao cho...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài