Bài 1.6 trang 10 SBT hình học 10


Giải bài 1.6 trang 10 sách bài tập hình học 10. Xác định vị trí tương đối của ba điểm phân biệt A, B và C trong các trường hợp sau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định vị trí tương đối của ba điểm phân biệt \(A,B\) và \(C\). Trong các trường hợp sau:

LG a

\(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng, \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| > \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\);

Phương pháp giải:

Dựng hình và nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Nếu \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng, \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| > \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\) thì điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\).

LG b

\(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) ngược hướng;

Phương pháp giải:

Dựng hình và nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Nếu \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) ngược hướng thì điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(B\) và \(C\).

LG c

\(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng phương.

Phương pháp giải:

Dựng hình và nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Nếu \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng phương thì chúng có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

Trường hợp \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng:

-Nếu \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| > \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\) thì \(C\) nằm giữa \(A\) và \(B\).

-Nếu \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| < \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\) thì \(B\) nằm giữa \(A\) và \(C\).

Trường hợp \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \)ngược hướng thì \(A\) nằm giữa \(B\) và \(C\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.