Bài 1.1 trang 10 SBT hình học 10


Giải bài 1.1 trang 10 sách bài tập hình học 10. Hãy tính số các vec tơ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy tính số các vec tơ (khác \(\overrightarrow 0 \)) mà các điểm đầu và điểm cuối được lấy từ các điểm phân biệt đã cho trong các trường hợp sau:

LG a

Hai điểm 

Phương pháp giải:

Liệt kê các véc tơ có thể có được từ các điểm đã cho và kết luận.

Giải chi tiết:

Với hai điểm \(A,B\) có hai vec tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} \);

LG b

Ba điểm;

Phương pháp giải:

Liệt kê các véc tơ có thể có được từ các điểm đã cho và kết luận.

Giải chi tiết:

Với ba điểm \(A,B,C\) có \(6\) vec tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {CB} \);

LG c

Bốn điểm.

Phương pháp giải:

Liệt kê các véc tơ có thể có được từ các điểm đã cho và kết luận.

Giải chi tiết:

Với bốn điểm \(A,B,C,D\) có \(12\) véc tơ là: \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {AD} ,\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {BD} ,\) \(\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {CB} ,\overrightarrow {CD} ,\overrightarrow {DA} ,\overrightarrow {DB} ,\overrightarrow {DC} \).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Các định nghĩa

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài