Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ

Bình chọn:
4.6 trên 74 phiếu
Bài 1.8 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.8 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.8 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho năm điểm A, B, C, D và E...

Xem chi tiết
Bài 1.9 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.9 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.9 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho bốn điểm A, B, C và D...

Xem chi tiết
Bài 1.10 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.10 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.10 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho hai vec tơ...

Xem chi tiết
Bài 1.11 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.11 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.11 trang 21 sách bài tập hình học 10. Gọi O là tâm của tam giác đều ABC...

Xem chi tiết
Bài 1.12 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.12 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.12 trang 21 sách bài tập hình học 10. Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD...

Xem chi tiết
Bài 1.13 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.13 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.13 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có trung tuyến AM...

Xem chi tiết
 Bài 1.14 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.14 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.14 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm M thỏa mãn một trong các điều kiện sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.15 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.15 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.15 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Xem chi tiết
Bài 1.16 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.16 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.16 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho ngũ giác ABCDE...

Xem chi tiết
Bài 1.17 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.17 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.17 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng...

Xem chi tiết
Bài 1.18 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.18 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.18 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho hai lực...

Xem chi tiết
Bài 1.19 trang 21 SBT hình học 10 Bài 1.19 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.19 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là một điểm bất kì trên đường chéo AC...

Xem chi tiết


Gửi bài