Ôn tập chương 2: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.45 trang 103 SBT hình học 10

Giải bài 2.45 trang 103 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC thỏa mãn điều kiện ...

Xem lời giải

Bài 2.46 trang 103 SBT hình học 10

Giải bài 2.46 trang 103 sách bài tập hình học 10. Ba điểm A, B, C phân biệt tạo nên vec tơ ...

Xem lời giải

Bài 2.47 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.47 trang 104 sách bài tập hình học 10. Tính các cạnh còn lại của tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:...

Xem lời giải

Bài 2.48 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.48 trang 104 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 2.49 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.49 trang 104 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 2.50 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.50 trang 104 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có ...

Xem lời giải

Bài 2.51 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.51 trang 104 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC có BC ...

Xem lời giải

Bài 2.52 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.52 trang 104 sách bài tập hình học 10. Giải tam giác ABC biết...

Xem lời giải

Bài 2.53 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.53 trang 104 sách bài tập hình học 10. Giải tam giác ABC biết...

Xem lời giải

Bài 2.54 trang 104 SBT hình học 10

Giải bài 2.54 trang 104 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có...

Xem lời giải