Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bình chọn:
4.4 trên 23 phiếu
Bài 2.1 trang 29 SBT đại số 10

Giải bài 2.1 trang 29 sách bài tập đại số 10. Biểu đồ sau (h.3) biểu thị sản lượng vịt, gà và ngan lai qua 5 năm của một trang trại...

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 30 SBT đại số 10

Giải bài 2.2 trang 30 sách bài tập đại số 10. Tìm tập xác định của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 30 SBT đại số 10

Giải bài 2.3 trang 30 sách bài tập đại số 10. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 30 SBT đại số 10

Giải bài 2.4 trang 30 sách bài tập đại số 10. Cho các hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 31 SBT đại số 10

Giải bài 2.5 trang 31 sách bài tập đại số 10. Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trên các khoảng tương ứng...

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 31 SBT đại số 10

Giải bài 2.6 trang 31 sách bài tập đại số 10. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 31 SBT đại số 10

Giải bài 2.7 trang 31 sách bài tập đại số 10. Tập xác định của hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 31 SBT đại số 10

Giải bài 2.8 trang 31 sách bài tập đại số 10. Hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 31 SBT đại số 10

Giải bài 2.9 trang 31 sách bài tập đại số 10. Cho các hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 35 SBT đại số 10

Giải bài 2.10 trang 35 sách bài tập đại số 10. Vẽ đồ thị của các hàm số sau và xét tính chẵn lẻ của chúng...

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 35 SBT đại số 10

Giải bài 2.11 trang 35 sách bài tập đại số 10. Vẽ đồ thị hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.12 trang 35 SBT đại số 10

Giải bài 2.12 trang 35 SBT đại số 10. Xác định các hệ số a và b để đồ thị của hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 35 SBT đại số 10

Giải bài 2.13 trang 35 sách bài tập đại số 10. Viết phương trình đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 36 SBT đại số 10

Giải bài 2.14 trang 36 sascg bài tập đại số 10. Viết phương trình đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 36 SBT đại số 10

Giải bài 2.15 trang 36 sách bài tập đại số 10. Phương trình đường thẳng song song với đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 36 SBT đại số 10

Bài 2.16 trang 36 SBT đại số 10. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của mỗi hàm số

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 36 SBT đại số 10

Giải bài 2.17 trang 36 sách bài tập đại số 10. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 41 SBT đại số 10

Giải bài 2.18 trang 41 SBT đại số 10. Xác định trục đối xứng, tọa độ đỉnh...

Xem lời giải

Bài 2.19 trang 41 SBT đại số 10

Giải bài 2.19 trang 41 sách bài tập đại số 10. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc hai...

Xem lời giải

Bài 2.20 trang 41 SBT đại số 10

Giải bài 2.20 trang 41 sách bài tập đại số 10. Xác định hàm số bậc hai...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất