Bài 2.11 trang 35 SBT đại số 10


Đề bài

Vẽ đồ thị hàm số

\(y = \left\{ \begin{array}{l}2x - 1,x \ge  1\\\dfrac{1}{2}x + 1,x < 1\end{array} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng cách vẽ đồ thị hàm số \(y = ax + b\) đã được học ở lớp 7 trên từng khoảng của \(x\).

Lời giải chi tiết

+) Vẽ đồ thị hàm số \(y = 2x - 1\)

Cho \(x = 1\) thì \(y = 1\) ta được điểm \(\left( {1;1} \right)\)

Cho \(x = 2\) thì \(y = 3\) ta được điểm \(\left( {2;3} \right)\)

Nối hai điểm trên kéo dài ta được đồ thị hàm số \(y = 2x - 1\).

Xóa phần đồ thị ở phía \(x < 1\) đi.

+) Vẽ đồ thị hàm số \(y = \frac{1}{2}x + 1\)

Cho \(x = 0\) thì \(y = 1\) ta được điểm \(\left( {0;1} \right)\)

Cho \(x =  - 2\) thì \(y = 0\) ta được điểm \(\left( { - 2;0} \right)\)

Nối hai điểm trên kéo dài ta được đồ thị hàm số \(y = \frac{1}{2}x + 1\)

Xóa phần đồ thị ở phía \(x \ge 1\) đi.

+) Hợp hai phần đồ thị còn lại ta được đồ thị hàm số đã cho.

Điểm \((1 ;1)\) thuộc đồ thị , điểm \((1;\dfrac{3}{2})\) không thuộc đồ thị.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2: Hàm số y = ax + b

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.