Bài 2.11 trang 35 SBT đại số 10


Giải bài 2.11 trang 35 sách bài tập đại số 10. Vẽ đồ thị hàm số...

Đề bài

Vẽ đồ thị hàm số

\(y = \left\{ \begin{array}{l}2x - 1,x \ge  1\\\dfrac{1}{2}x + 1,x < 1\end{array} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng cách vẽ đồ thị hàm số \(y = ax + b\) đã được học ở lớp 7 trên từng khoảng của \(x\).

Lời giải chi tiết

+) Vẽ đồ thị hàm số \(y = 2x - 1\)

Cho \(x = 1\) thì \(y = 1\) ta được điểm \(\left( {1;1} \right)\)

Cho \(x = 2\) thì \(y = 3\) ta được điểm \(\left( {2;3} \right)\)

Nối hai điểm trên kéo dài ta được đồ thị hàm số \(y = 2x - 1\).

Xóa phần đồ thị ở phía \(x < 1\) đi.

+) Vẽ đồ thị hàm số \(y = \frac{1}{2}x + 1\)

Cho \(x = 0\) thì \(y = 1\) ta được điểm \(\left( {0;1} \right)\)

Cho \(x =  - 2\) thì \(y = 0\) ta được điểm \(\left( { - 2;0} \right)\)

Nối hai điểm trên kéo dài ta được đồ thị hàm số \(y = \frac{1}{2}x + 1\)

Xóa phần đồ thị ở phía \(x \ge 1\) đi.

+) Hợp hai phần đồ thị còn lại ta được đồ thị hàm số đã cho.

Điểm \((1 ;1)\) thuộc đồ thị , điểm \((1;\dfrac{3}{2})\) không thuộc đồ thị.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2: Hàm số y = ax + b

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài