Bài 2.17 trang 36 SBT đại số 10


Đề bài

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số \(y = \left| {x + 2} \right| + \left| {3x - 1} \right| + \left| { - x + 4} \right|\) ?

A. \(M\left( {0;7} \right)\)

B. \(N\left( {0;5} \right)\)

C. \(P\left( { - 2; - 1} \right)\)

D. \(Q\left( { - 2;1} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để xét xem một điểm với tọa độ cho trước có thuộc đồ thị của hàm số y = f(x) hay không ta chỉ cần tính giá trị của hàm số tại hoành độ của điểm đã cho. Nếu giá trị của hàm số tại đó bằng tung độ của điểm đang xét thì điểm đó thuộc đồ thị, còn nếu ngược lại thì điểm đang xét không thuộc đồ thị.

Lời giải chi tiết

Thay trực tiếp tọa độ của các điểm vào hàm số ta thấy điểm \(M\left( {0;7} \right)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = \left| {x + 2} \right| + \left| {3x - 1} \right| + \left| { - x + 4} \right|\) vì:

Với x=0 thì

\(y = \left| {0 + 2} \right| + \left| {3.0 - 1} \right| + \left| { - 0 + 4} \right| \) \(= \left| 2 \right| + \left| { - 1} \right| + \left| 4 \right| = 2 + 1 + 4 = 7\)

Đáp án đúng A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2: Hàm số y = ax + b

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.