Bài 1: Cung và góc lượng giác

Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu
Bài 6.1 trang 179 SBT đại số 10 Bài 6.1 trang 179 SBT đại số 10

Giải bài 6.1 trang 179 sách bài tập đại số 10. Đổi số đo của các góc sau ra độ, phút, giây.

Xem chi tiết
Bài 6.2 trang 179 SBT đại số 10 Bài 6.2 trang 179 SBT đại số 10

Giải bài 6.2 trang 179 sách bài tập đại số 10. Đổi số đo của các cung sau ra rađian (chính xác đến 0,001)...

Xem chi tiết
Bài tập trắc nghiệm trang 180, 181 SBT Đại số 10 Bài tập trắc nghiệm trang 180, 181 SBT Đại số 10

Giải bài tập trắc nghiệm 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 trang 180, 181 sách bài tập Đại số 10

Xem chi tiết
Bài 6.3 trang 180 SBT đại số 10 Bài 6.3 trang 180 SBT đại số 10

Giải bài 6.3 trang 180 sách bài tập đại số 10. Một đường tròn có bán kính 25 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn có số đo

Xem chi tiết
Bài 6.4 trang 180 SBT đại số 10 Bài 6.4 trang 180 SBT đại số 10

Giải bài 6.4 trang 180 sách bài tập đại số 10. Một hình lục giác đều ABCDEF (các đỉnh lấy theo thứ tự đó và ngược chiều quay của kim đồng hồ) nội tiếp trong đường tròn tâm O.

Xem chi tiết
Bài 6.5 trang 180 SBT đại số 10 Bài 6.5 trang 180 SBT đại số 10

Giải bài 6.5 trang 180 sách bài tập đại số 10. Cho cung lượng giác AB có số đo là 15 rad. Tìm số lớn nhất trong các số đo của cung lượng giác điểm đầu A, điểm cuối B, có số đo âm.

Xem chi tiết
Bài 6.6 trang 180 SBT đại số 10 Bài 6.6 trang 180 SBT đại số 10

Giải bài 6.6 trang 180 sách bài tập đại số 10. Tìm số x và số nguyên k...

Xem chi tiết


Gửi bài