Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Bình chọn:
4.7 trên 67 phiếu
Bài 2.29 trang 101 SBT hình học 10

Giải bài 2.29 trang 101 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC có cạnh ...

Xem lời giải

Bài 2.30 trang 101 SBT hình học 10

Giải bài 2.30 trang 101 sách bài tập hình học 10. Tính góc lớn nhất của tam giác ABC biết...

Xem lời giải

Bài 2.31 trang 101 SBT hình học 10

Giải bài 2.31 trang 101 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC ...

Xem lời giải

Bài 2.32 trang 101 SBT hình học 10

Giải bài 2.32 trang 101 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC có ...

Xem lời giải

Bài 2.33 trang 102 SBT hình học 10

Giải bài 2.33 trang 102 sách bài tập hình học 10. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 2.34 trang 102 SBT hình học 10

Giải bài 2.34 trang 102 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 2.35 trang 102 SBT hình học 10

Giải bài 2.35 trang 102 sách bài tập hình học 10. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có các hệ thức...

Xem lời giải

Bài 2.36 trang 102 SBT hình học 10

Giải bài 2.36 trang 102 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 2.37 trang 102 SBT hình học 10

Giải bài 2.37 trang 102 sách bài tập hình học 10. Chứng minh rằng diện tích hình bình hành bằng tích hai cạnh liên tiếp với sin của góc xen giữa chúng...

Xem lời giải

Bài 2.38 trang 102 SBT hình học 10

Giải bài 2.38 trang 102 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác lồi ABCD có đường chéo AC = x...

Xem lời giải

Bài 2.39 trang 102 SBT hình học 10

Giải bài 2.39 trang 102 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác lồi ABCD. Dựng hình bình hành ...

Xem lời giải

Bài 2.40 trang 102 SBT hình học 10

Giải bài 2.40 trang 102 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác ABC biết ...

Xem lời giải

Bài 2.41 trang 102 SBT hình học 10

Giải bài 2.41 trang 102 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác ABC biết ...

Xem lời giải

Bài 2.42 trang 102 SBT hình học 10

Giải bài 2.42 trang 102 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác ABC biết...

Xem lời giải

Bài 2.43 trang 103 SBT hình học 10

Giải bài 2.43 trang 103 sách bài tập hình học 10. Giả sử chúng ta cần đo chiều cao CD của một cái tháp với C là chân tháp...

Xem lời giải

Bài 2.44 trang 103 SBT hình học 10

Giải bài 2.44 trang 103 sách bài tập hình học 10. Khoảng cách từ A đến C không thể đo trực tiếp vì phải qua một đầm lầy nên người ta làm như sau:...

Xem lời giải