Bài 2: Phương trình đường tròn

Bình chọn:
4.6 trên 77 phiếu
Bài 3.15 trang 154 SBT hình học 10 Bài 3.15 trang 154 SBT hình học 10

Giải bài 3.15 trang 154 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng...

Xem chi tiết
Bài 3.16 trang 154 SBT hình học 10 Bài 3.16 trang 154 SBT hình học 10

Giải bài 3.16 trang 154 sách bài tập hình học 10. Cho ba điểm A(1;4), B(-7;4), C(2;-5)...

Xem chi tiết
Bài 3.17 trang 155 SBT hình học 10 Bài 3.17 trang 155 SBT hình học 10

Giải bài 3.17 trang 155 sách bài tập hình học 10. Cho đường tròn tâm (C) đi qua hai điểm...

Xem chi tiết
Bài 3.18 trang 155 SBT hình học 10 Bài 3.18 trang 155 SBT hình học 10

Giải bài 3.18 trang 155 sách bài tập hình học 10. Cho ba đường thẳng...

Xem chi tiết
Bài 3.19 trang 155 SBT hình học 10 Bài 3.19 trang 155 SBT hình học 10

Giải bài 3.19 trang 155 sách bài tập hình học 10. Lập phương trình của đường tròn (C) đi qua hai điểm...

Xem chi tiết
Bài 3.20 trang 155 SBT hình học 10 Bài 3.20 trang 155 SBT hình học 10

Giải bài 3.20 trang 155 sách bài tập hình học 10. Lập phương trình đường tròn bán kính AB trong các trường hợp sau...

Xem chi tiết
Bài 3.21 trang 155 SBT hình học 10 Bài 3.21 trang 155 SBT hình học 10

Giải bài 3.21 trang 155 sách bài tập hình học 10. Lập phương trình của đường tròn (C)...

Xem chi tiết
Bài 3.22 trang 155 SBT hình học 10 Bài 3.22 trang 155 SBT hình học 10

Giải bài 3.22 trang 155 sách bài tập hình học 10. Cho đường tròn...

Xem chi tiết
Bài 3.23 trang 155 SBT hình học 10 Bài 3.23 trang 155 SBT hình học 10

Giải bài 3.23 trang 155 sách bài tập hình học 10. Cho đường tròn (C)...

Xem chi tiết
Bài 3.24 trang 156 SBT hình học 10 Bài 3.24 trang 156 SBT hình học 10

Giải bài 3.24 trang 156 sách bài tập hình học 10. Lập phương trình tiếp tuyến...

Xem chi tiết
Bài 3.25 trang 156 SBT hình học 10 Bài 3.25 trang 156 SBT hình học 10

Giải bài 3.25 trang 156 sách bài tập hình học 10. Cho đường tròn (C)...

Xem chi tiết
Bài 3.26 trang 156 SBT hình học 10 Bài 3.26 trang 156 SBT hình học 10

Giải bài 3.26 trang 156 sách bài tập hình học 10. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) có phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.27 trang 156 SBT hình học 10 Bài 3.27 trang 156 SBT hình học 10

Giải bài 3.27 trang 156 sách bài tập hình học 10. Cho hai đường tròn (C1)...

Xem chi tiết


Gửi bài