Bài 3.15 trang 154 SBT hình học 10


Giải bài 3.15 trang 154 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong mặt phẳng Oxy, hãy lập phương trình đường tròn \(\left( C \right)\) có tâm là điểm \((2 ; 3)\) và thỏa mãn điều kiện sau:

LG a

 \(\left( C \right)\) có bán kính là \(5\) ;

Phương pháp giải:

- Tính bán kính \(R\) của đường tròn.

- Viết phương trình theo công thức \({\left( {x - {x_0}} \right)^2} + {\left( {y - {y_0}} \right)^2} = {R^2}\)

Giải chi tiết:

Đường tròn tâm \(I\left( {2;3} \right)\) và có bán kính \(R = 5\) thì có phương trình: \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 25\)

LG b

\(\left( C \right)\) đi qua gốc tọa độ ;

Phương pháp giải:

- Tính bán kính \(R\) của đường tròn.

- Viết phương trình theo công thức \({\left( {x - {x_0}} \right)^2} + {\left( {y - {y_0}} \right)^2} = {R^2}\)

Giải chi tiết:

 Bán kính đường tròn là \(IO = \sqrt {{2^2} + {3^2}}  = \sqrt {13} \).

Phương trình đường tròn \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 13\);

LG c

\(\left( C \right)\) tiếp xúc với trục \(Ox\);

Phương pháp giải:

- Tính bán kính \(R\) của đường tròn.

- Viết phương trình theo công thức \({\left( {x - {x_0}} \right)^2} + {\left( {y - {y_0}} \right)^2} = {R^2}\)

Giải chi tiết:

Bán kính đường tròn là \(R = d\left( {I,Ox} \right) = 3\)

Phương trình đường tròn \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 9\);

LG d

\(\left( C \right)\) tiếp xúc với trục \(Oy\);

Phương pháp giải:

- Tính bán kính \(R\) của đường tròn.

- Viết phương trình theo công thức \({\left( {x - {x_0}} \right)^2} + {\left( {y - {y_0}} \right)^2} = {R^2}\)

Giải chi tiết:

Bán kính đường tròn là \(R = d\left( {I,Oy} \right) = 2\)

Phương trình đường tròn là \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 4\);

LG e

 \(\left( C \right)\) tiếp xúc với đường thẳng \(\Delta :4x + 3y - 12 = 0\).

Phương pháp giải:

- Tính bán kính \(R\) của đường tròn.

- Viết phương trình theo công thức \({\left( {x - {x_0}} \right)^2} + {\left( {y - {y_0}} \right)^2} = {R^2}\)

Giải chi tiết:

 Bán kính đường tròn là \(R = d\left( {I,\Delta } \right) = \dfrac{{\left| {4.2 + 3.3 - 12} \right|}}{{\sqrt {{4^2} + {3^2}} }} = 1\)

Phương trình đường tròn là \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 1\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2: Phương trình đường tròn

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài