Bài 3.15 trang 154 SBT hình học 10


Giải bài 3.15 trang 154 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong mặt phẳng Oxy, hãy lập phương trình đường tròn \(\left( C \right)\) có tâm là điểm \((2 ; 3)\) và thỏa mãn điều kiện sau:

LG a

 \(\left( C \right)\) có bán kính là \(5\) ;

Phương pháp giải:

- Tính bán kính \(R\) của đường tròn.

- Viết phương trình theo công thức \({\left( {x - {x_0}} \right)^2} + {\left( {y - {y_0}} \right)^2} = {R^2}\)

Giải chi tiết:

Đường tròn tâm \(I\left( {2;3} \right)\) và có bán kính \(R = 5\) thì có phương trình: \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 25\)

LG b

\(\left( C \right)\) đi qua gốc tọa độ ;

Phương pháp giải:

- Tính bán kính \(R\) của đường tròn.

- Viết phương trình theo công thức \({\left( {x - {x_0}} \right)^2} + {\left( {y - {y_0}} \right)^2} = {R^2}\)

Giải chi tiết:

 Bán kính đường tròn là \(IO = \sqrt {{2^2} + {3^2}}  = \sqrt {13} \).

Phương trình đường tròn \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 13\);

LG c

\(\left( C \right)\) tiếp xúc với trục \(Ox\);

Phương pháp giải:

- Tính bán kính \(R\) của đường tròn.

- Viết phương trình theo công thức \({\left( {x - {x_0}} \right)^2} + {\left( {y - {y_0}} \right)^2} = {R^2}\)

Giải chi tiết:

Bán kính đường tròn là \(R = d\left( {I,Ox} \right) = 3\)

Phương trình đường tròn \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 9\);

LG d

\(\left( C \right)\) tiếp xúc với trục \(Oy\);

Phương pháp giải:

- Tính bán kính \(R\) của đường tròn.

- Viết phương trình theo công thức \({\left( {x - {x_0}} \right)^2} + {\left( {y - {y_0}} \right)^2} = {R^2}\)

Giải chi tiết:

Bán kính đường tròn là \(R = d\left( {I,Oy} \right) = 2\)

Phương trình đường tròn là \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 4\);

LG e

 \(\left( C \right)\) tiếp xúc với đường thẳng \(\Delta :4x + 3y - 12 = 0\).

Phương pháp giải:

- Tính bán kính \(R\) của đường tròn.

- Viết phương trình theo công thức \({\left( {x - {x_0}} \right)^2} + {\left( {y - {y_0}} \right)^2} = {R^2}\)

Giải chi tiết:

 Bán kính đường tròn là \(R = d\left( {I,\Delta } \right) = \dfrac{{\left| {4.2 + 3.3 - 12} \right|}}{{\sqrt {{4^2} + {3^2}} }} = 1\)

Phương trình đường tròn là \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 1\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2: Phương trình đường tròn

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài