Bài 2: Tích vô hướng của hai vec tơ

Bình chọn:
4.6 trên 70 phiếu
Bài 2.13 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.13 trang 91 sách bài tập hình học 10. Cho hai vec tơ ...

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.14 trang 91 sách bài tập hình học 10. Áp dụng tính chất giao hoán và tính chất phân phối của tích vô hướng hãy chứng minh các kết quả sau đây:...

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.15 trang 91 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC vuông tại A và có...

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.16 trang 91 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có ...

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 91 SBT hình học 10

Giải bài 2.17 trang 91 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.18 trang 92 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC cân (AB = AC)...

Xem lời giải

Bài 2.19 trang 92 SBT hình học

Giải bài 2.19 trang 92 sách bài tập hình học. Cho hai véc tơ ...

Xem lời giải

Bài 2.20 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.20 trang 92 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Gọi H là trực tâm của tam giác và M là trung điểm của cạnh BC...

Xem lời giải

Bài 2.21 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.21 trang 92 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác đều ABC cạnh a...

Xem lời giải

Bài 2.22 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.22 trang 92 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau và cắt nhau tại M...

Xem lời giải

Bài 2.23 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.23 trang 92 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC ...

Xem lời giải

Bài 2.24 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.24 trang 92 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC ...

Xem lời giải

Bài 2.25 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.25 trang 92 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho bốn điểm ...

Xem lời giải

Bài 2.26 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.26 trang 92 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm ...

Xem lời giải

Bài 2.27 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.27 trang 92 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm...

Xem lời giải

Bài 2.28 trang 92 SBT hình học 10

Giải bài 2.28 trang 92 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho bốn điểm ...

Xem lời giải