Bài 2.21 trang 92 SBT hình học 10


Đề bài

Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} \) và \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {BC} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tích vô hướng theo công thức \(\overrightarrow a .\overrightarrow b  = \left| {\overrightarrow a } \right|.\left| {\overrightarrow b } \right|.\cos \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right)\).

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC}  = a.a.\cos {60^0} = \dfrac{1}{2}{a^2}\)

\(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {BC}  = a.a.\cos {120^0} =  - \dfrac{1}{2}{a^2}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.