Bài 2.27 trang 92 SBT hình học 10


Đề bài

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(5;4) và B(3;-2). Một điểm M di động trên trục hoành Ox. Tìm giá trị nhỏ nhất của \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right|\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất trung điểm, gọi \(I\) là trung điểm \(AB\), tính \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right|\) và đánh giá GTNN của biểu thức.

Lời giải chi tiết

Gọi I là trung điểm của đoạn AB, ta có I(4;1)

Vì \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = 2\overrightarrow {MI} \) nên \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right| = 2\left| {\overrightarrow {MI} } \right|\) nhỏ nhất khi giá trị của đoạn IM nhỏ nhất.

Điểm M chạy trên trục Ox nên có tọa độ dạng M(x; 0).

Do đó: \(\left| {\overrightarrow {IM} } \right| = \sqrt {{{(x - 4)}^2} + 1}  \ge 1\)

Dấu “=” xảy ra khi x = 4.

Vậy giá trị nhỏ nhất của \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right|\) là 2 khi M có tọa độ là M(4;0)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.