Bài 1: Hàm số

Bình chọn:
4.5 trên 68 phiếu
Bài 2.1 trang 29 SBT đại số 10

Giải bài 2.1 trang 29 sách bài tập đại số 10. Biểu đồ sau (h.3) biểu thị sản lượng vịt, gà và ngan lai qua 5 năm của một trang trại...

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 30 SBT đại số 10

Giải bài 2.2 trang 30 sách bài tập đại số 10. Tìm tập xác định của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 30 SBT đại số 10

Giải bài 2.3 trang 30 sách bài tập đại số 10. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 30 SBT đại số 10

Giải bài 2.4 trang 30 sách bài tập đại số 10. Cho các hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 31 SBT đại số 10

Giải bài 2.5 trang 31 sách bài tập đại số 10. Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trên các khoảng tương ứng...

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 31 SBT đại số 10

Giải bài 2.6 trang 31 sách bài tập đại số 10. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 31 SBT đại số 10

Giải bài 2.7 trang 31 sách bài tập đại số 10. Tập xác định của hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 31 SBT đại số 10

Giải bài 2.8 trang 31 sách bài tập đại số 10. Hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 31 SBT đại số 10

Giải bài 2.9 trang 31 sách bài tập đại số 10. Cho các hàm số...

Xem lời giải