Bài 2.2 trang 30 SBT đại số 10


Giải bài 2.2 trang 30 sách bài tập đại số 10. Tìm tập xác định của các hàm số...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm tập xác định của các hàm số

LG a

 \(y =  - {x^5} + 7x - 2\)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của hàm số đã học từ những lớp trước.

Lời giải chi tiết:

\(y\) là một đa thức nên tập xác định của hàm số đã cho là \(D = \mathbb{R}\)

LG b

\(y = \dfrac{{3x + 2}}{{x - 4}}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của hàm số đã học từ những lớp trước.

Lời giải chi tiết:

\(y\) là một phân thức nên mẫu thức \(x - 4 \ne 0\) hay \(x \ne 4\)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 4 \right\}\)

LG c

 \(y = \sqrt {4x + 1}  - \sqrt { - 2x + 1} \)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của hàm số đã học từ những lớp trước.

Lời giải chi tiết:

Hàm số xác định với các giá trị của \(x\)  thỏa mãn

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x + 1 \ge 0}\\{ - 2x + 1 \ge 0}\end{array}} \right.\) hay \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge \dfrac{{ - 1}}{4}}\\{x \le \dfrac{1}{2}}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \dfrac{{ - 1}}{4} \le x \le \dfrac{1}{2}\)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là \(D = \left[ { - \dfrac{1}{4};\dfrac{1}{2}} \right]\)

LG d

 \(y = \dfrac{{2x + 1}}{{(2x + 1)(x - 3)}}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của hàm số đã học từ những lớp trước.

Lời giải chi tiết:

\(y\) là một phân thức nên mẫu thức \(\left( {2x + 1} \right)\left( {x - 3} \right) \ne 0\) hay \(x \ne \dfrac{{ - 1}}{2}\) và \(x \ne 3\)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\dfrac{{ - 1}}{2};3} \right\}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Hàm số

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài