Bài 2.2 trang 30 SBT đại số 10


Giải bài 2.2 trang 30 sách bài tập đại số 10. Tìm tập xác định của các hàm số...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm tập xác định của các hàm số

LG a

 \(y =  - {x^5} + 7x - 2\)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của hàm số đã học từ những lớp trước.

Lời giải chi tiết:

\(y\) là một đa thức nên tập xác định của hàm số đã cho là \(D = \mathbb{R}\)

LG b

\(y = \dfrac{{3x + 2}}{{x - 4}}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của hàm số đã học từ những lớp trước.

Lời giải chi tiết:

\(y\) là một phân thức nên mẫu thức \(x - 4 \ne 0\) hay \(x \ne 4\)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 4 \right\}\)

LG c

 \(y = \sqrt {4x + 1}  - \sqrt { - 2x + 1} \)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của hàm số đã học từ những lớp trước.

Lời giải chi tiết:

Hàm số xác định với các giá trị của \(x\)  thỏa mãn

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x + 1 \ge 0}\\{ - 2x + 1 \ge 0}\end{array}} \right.\) hay \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge \dfrac{{ - 1}}{4}}\\{x \le \dfrac{1}{2}}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \dfrac{{ - 1}}{4} \le x \le \dfrac{1}{2}\)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là \(D = \left[ { - \dfrac{1}{4};\dfrac{1}{2}} \right]\)

LG d

 \(y = \dfrac{{2x + 1}}{{(2x + 1)(x - 3)}}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của hàm số đã học từ những lớp trước.

Lời giải chi tiết:

\(y\) là một phân thức nên mẫu thức \(\left( {2x + 1} \right)\left( {x - 3} \right) \ne 0\) hay \(x \ne \dfrac{{ - 1}}{2}\) và \(x \ne 3\)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\dfrac{{ - 1}}{2};3} \right\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.