Ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình

Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu
Bài 4.76 trang 125 SBT đại số 10 Bài 4.76 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.76 trang 125 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 4.77 trang 125 SBT đại số 10 Bài 4.77 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.77 trang 125 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 4.78 trang 125 SBT đại số 10 Bài 4.78 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.78 trang 125 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 4.79 trang 125 SBT đại số 10 Bài 4.79 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.79 trang 125 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c là ba số thực thỏa mãn điều kiện...

Xem chi tiết

Bài 4.80 trang 125 SBT đại số 10 Bài 4.80 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.80 trang 125 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận bất phương trình sau theo tham số m....

Xem chi tiết

Bài 4.81 trang 125 SBT đại số 10 Bài 4.81 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.81 trang 125 sách bài tập đại số 10. Tìm a và b để bất phương trình...

Xem chi tiết

Bài 4.82 trang 125 SBT đại số 10 Bài 4.82 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.82 trang 125 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai...

Xem chi tiết

Bài 4.83 trang 126 SBT đại số 10 Bài 4.83 trang 126 SBT đại số 10

Giải bài 4.83 trang 126 sách bài tập đại số 10. Khối lượng nước thất thoát...

Xem chi tiết

Bài 4.84 trang 126 SBT đại số 10 Bài 4.84 trang 126 SBT đại số 10

Giải bài 4.84 trang 126 sách bài tập đại số 10. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào vô nghiệm...

Xem chi tiếtHỏi bài