Ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình

Bình chọn:
4.7 trên 110 phiếu
Bài 4.76 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.76 trang 125 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 4.77 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.77 trang 125 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 4.78 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.78 trang 125 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4.79 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.79 trang 125 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c là ba số thực thỏa mãn điều kiện...

Xem lời giải

Bài 4.80 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.80 trang 125 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận bất phương trình sau theo tham số m....

Xem lời giải

Bài 4.81 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.81 trang 125 sách bài tập đại số 10. Tìm a và b để bất phương trình...

Xem lời giải

Bài 4.82 trang 125 SBT đại số 10

Giải bài 4.82 trang 125 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai...

Xem lời giải

Bài 4.83 trang 126 SBT đại số 10

Giải bài 4.83 trang 126 sách bài tập đại số 10. Khối lượng nước thất thoát...

Xem lời giải

Bài 4.84 trang 126 SBT đại số 10

Giải bài 4.84 trang 126 sách bài tập đại số 10. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào vô nghiệm...

Xem lời giải