Bài 4.81 trang 125 SBT đại số 10


Đề bài

Tìm a và b để bất phương trình

\((x - 2a + b - 1)(x + a - 2b + 1) \le 0\)

Có tập nghiệm là đoạn [0;2].

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Tìm tập nghiệm mới tạm thời cho bất phương trình

Lời giải chi tiết

Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là đoạn \({\rm{[}}2a - b + 1; - a + 2b - 1]\)(nếu \(2a - b + 1 \le  - a + 2b - 1\)) hoặc là đoạn \({\rm{[}} - a + 2b - 1;2a - b + 1]\) (nếu \( - a + 2b - 1 \le 2a - b - 1\))

Do đó để tập nghiệm của bất phương trình đã cho là đoạn [0;2], điều kiện cần và đủ là

(1) \(\left\{ \begin{array}{l}2a - b + 1 = 2\\ - a + 2b - 1 = 0\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{a = 1}\\{b = 1}\end{array}} \right.\)

hoặc (2) \(\left\{ \begin{array}{l}2a - b + 1 = 0\\ - a + 2b - 1 = 2\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{a = \dfrac{1}{3}}\\{b = \dfrac{5}{3}}\end{array}} \right.\)

Đáp số: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{a = 1}\\{b = 1}\end{array}} \right.\) hoặc  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{a = \dfrac{1}{3}}\\{b = \dfrac{5}{3}}\end{array}} \right.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.