Bài 4.84 trang 126 SBT đại số 10


Giải bài 4.84 trang 126 sách bài tập đại số 10. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào vô nghiệm...

Đề bài

Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào vô nghiệm

A. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{x^3} - 2x - 1 \le 0}\\{2x + 1 < 3x + 2}\end{array}} \right.\)

B. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{x^4} + x - 1 > 0}\\{\dfrac{1}{{x + 5}} < \dfrac{1}{{ - x + 1}}}\end{array}} \right.\)

C. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{x^2} - 5x + 2 < 0}\\{{x^2} + 8x + 1 \le 0}\end{array}} \right.\)

D. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\left| {x - 1} \right| \le 2}\\{\left| {2x + 1} \right| \le 3}\end{array}} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét lần lượt các bất phương trình trong hệ

Lời giải chi tiết

Ta thấy: ở câu C, \({x^2} + 8x + 1 \le 0\) là vô lý vì \({x^2} + 8x + 1 > 0\) với \(\forall x > 0\)

Ta lại có \({x^2} - 5x + 2 > 0,\forall x < 0\)

Kết hợp 2 giả thiết ta chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài