Bài 4.84 trang 126 SBT đại số 10


Đề bài

Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào vô nghiệm

A. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{x^3} - 2x - 1 \le 0}\\{2x + 1 < 3x + 2}\end{array}} \right.\)

B. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{x^4} + x - 1 > 0}\\{\dfrac{1}{{x + 5}} < \dfrac{1}{{ - x + 1}}}\end{array}} \right.\)

C. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{x^2} - 5x + 2 < 0}\\{{x^2} + 8x + 1 \le 0}\end{array}} \right.\)

D. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\left| {x - 1} \right| \le 2}\\{\left| {2x + 1} \right| \le 3}\end{array}} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét lần lượt các bất phương trình trong hệ

Lời giải chi tiết

Ta thấy: ở câu C, \({x^2} + 8x + 1 \le 0\) là vô lý vì \({x^2} + 8x + 1 > 0\) với \(\forall x > 0\)

Ta lại có \({x^2} - 5x + 2 > 0,\forall x < 0\)

Kết hợp 2 giả thiết ta chọn đáp án C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài