Bài 4.82 trang 125 SBT đại số 10


Đề bài

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai

A. \(x < y \Leftrightarrow {x^3} < {y^3}\)

B. \({x^2} < {y^2} \Leftrightarrow x < y\)

C. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x > 1}\\{y > 2}\end{array}} \right. \Rightarrow xy > 2\)

D. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x > 1}\\{y > 2}\end{array}} \right. \Rightarrow x + y > 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các đáp án, dựa vào tính chất của bất phương trình

Lời giải chi tiết

Nhìn vào câu B ta thấy sai, trong trường hợp \(x,y\) là số âm

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.