BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 211 SBT đại số 10 Bài 1 trang 211 SBT đại số 10

Giải bài 1 trang 211 sách bài tập đại số 10. Xác định parabol trong mỗi trường hợp sau...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 211 SBT đại số 10 Bài 2 trang 211 SBT đại số 10

Giải bài 2 trang 214 sách bài tập đại số 10 . Với giá trị nào của a...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 212 SBT đại số 10 Bài 3 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 3 trang 212 sách bài tập đại số 10. Hãy xác định k để hiệu giữa các nghiệm...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 212 SBT đại số 10 Bài 4 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 4 trang 212 sách bài tập đại số 10. Tìm các giá trị của a sao cho tổng các nghiệm của phương trình...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 212 SBT đại số 10 Bài 5 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 5 trang 212 sách bài tập đại số 10. Tính...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 212 SBT đại số 10 Bài 6 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 6 trang 212 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị của a...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 212 SBT đại số 10 Bài 7 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 7 trang 212 sách bài tập đại số 10. Tính ...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 212 SBT đại số 10 Bài 8 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 8 trang 212 sách bài tập đại số 10. Cho phương trình bậc hai...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 212 SBT đại số 10 Bài 9 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 9 trang 212 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 212 SBT đại số 10 Bài 10 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 10 trang 212 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 212 SBT đại số 10 Bài 11 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 11 trang 212 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận các hệ phương trình sau

Xem chi tiết
Bài 12 trang 213 SBT đại số 10  Bài 12 trang 213 SBT đại số 10

Giải bài 12 trang 213 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 13 trang 213 SBT đại số 10 Bài 13 trang 213 SBT đại số 10

Giải bài 13 trang 213 sách bài tập đại số 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,...

Xem chi tiết
Bài 14 trang 213 SBT đại số 10 Bài 14 trang 213 SBT đại số 10

Giải bài 14 trang 213 sách bài tập đại số 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ...

Xem chi tiết
Bài 15 trang 213 SBT đại số 10 Bài 15 trang 213 SBT đại số 10

Giải bài 15 trang 213 sách bài tập đại số 10. Biểu diễn tập nghiệm...

Xem chi tiết
Bài 16 trang 213 SBT đại số 10 Bài 16 trang 213 SBT đại số 10

Giải bài 16 trang 213 sách bài tập đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Xem chi tiết
Bài 17 trang 214 SBT đại số 10 Bài 17 trang 214 SBT đại số 10

Giải bài 17 trang 214 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết
Bài 18 trang 214 SBT đại số 10 Bài 18 trang 214 SBT đại số 10

Giải bài 18 trang 214 sách bài tập đại số 10. Rút gọn...

Xem chi tiết
Bài 19 trang 214 SBT đại số lớp 10 Bài 19 trang 214 SBT đại số lớp 10

Giải bài 19 trang 214 sách bài tập đại số lớp 10. Không dùng bảng số và máy tính...

Xem chi tiết
Bài 20 trang 214 SBT đại số 10 Bài 20 trang 214 SBT đại số 10

Giải bài 20 trang 214 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài