BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 211 SBT đại số 10

Giải bài 1 trang 211 sách bài tập đại số 10. Xác định parabol trong mỗi trường hợp sau...

Xem lời giải

Bài 2 trang 211 SBT đại số 10

Giải bài 2 trang 214 sách bài tập đại số 10 . Với giá trị nào của a...

Xem lời giải

Bài 3 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 3 trang 212 sách bài tập đại số 10. Hãy xác định k để hiệu giữa các nghiệm...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 4 trang 212 sách bài tập đại số 10. Tìm các giá trị của a sao cho tổng các nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 5 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 5 trang 212 sách bài tập đại số 10. Tính...

Xem lời giải

Bài 6 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 6 trang 212 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị của a...

Xem lời giải

Bài 7 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 7 trang 212 sách bài tập đại số 10. Tính ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 8 trang 212 sách bài tập đại số 10. Cho phương trình bậc hai...

Xem lời giải

Bài 9 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 9 trang 212 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận...

Xem lời giải

Bài 10 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 10 trang 212 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 11 trang 212 SBT đại số 10

Giải bài 11 trang 212 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận các hệ phương trình sau

Xem lời giải

Bài 12 trang 213 SBT đại số 10

Giải bài 12 trang 213 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 13 trang 213 SBT đại số 10

Giải bài 13 trang 213 sách bài tập đại số 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,...

Xem lời giải

Bài 14 trang 213 SBT đại số 10

Giải bài 14 trang 213 sách bài tập đại số 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 213 SBT đại số 10

Giải bài 15 trang 213 sách bài tập đại số 10. Biểu diễn tập nghiệm...

Xem lời giải

Bài 16 trang 213 SBT đại số 10

Giải bài 16 trang 213 sách bài tập đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Xem lời giải

Bài 17 trang 214 SBT đại số 10

Giải bài 17 trang 214 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 18 trang 214 SBT đại số 10

Giải bài 18 trang 214 sách bài tập đại số 10. Rút gọn...

Xem lời giải

Bài 19 trang 214 SBT đại số lớp 10

Giải bài 19 trang 214 sách bài tập đại số lớp 10. Không dùng bảng số và máy tính...

Xem lời giải

Bài 20 trang 214 SBT đại số 10

Giải bài 20 trang 214 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Xem thêm