Bài 11 trang 212 SBT đại số 10


Giải bài 11 trang 212 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận các hệ phương trình sau

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các hệ phương trình sau

LG a

a) \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} - xy = 28\\{y^2} - xy =  - 12\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Cộng vế với vế hai phương trình ta được:

\({x^2} - 2xy + {y^2} = 16\) \( \Leftrightarrow {\left( {x - y} \right)^2} = 16\)\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x - y = 4\\x - y =  - 4\end{array} \right.\)

TH1: \(x - y = 4\)

Ta có: \({x^2} - xy = 28 \Leftrightarrow x\left( {x - y} \right) = 28\) \( \Leftrightarrow x.4 = 28\) \( \Leftrightarrow x = 7 \Rightarrow y = 3\)

TH2: \(x - y =  - 4\)

Ta có: \({x^2} - xy = 28 \Leftrightarrow x\left( {x - y} \right) = 28\) \( \Leftrightarrow x.( - 4) = 28\)\( \Leftrightarrow x =  - 7 \Rightarrow y =  - 3\)

Vậy hệ có nghiệm \(\left( {x;y} \right) \in \left\{ {\left( {7;3} \right),\left( { - 7; - 3} \right)} \right\}\).

LG b

b) \(\left\{ \begin{array}{l}5\left( {x + y} \right) + 2xy =  - 19\\15xy + 5\left( {x + y} \right) =  - 175\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Vậy hệ có nghiệm \(\left( {x;y} \right) \in \left\{ {\left( { - 3;4} \right),\left( {4; - 3} \right)} \right\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.