Bài 18 trang 214 SBT đại số 10


Giải bài 18 trang 214 sách bài tập đại số 10. Rút gọn...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Rút gọn

LG a

\(\dfrac{{{{\sin }^2}2\alpha  + 4{{\sin }^4}\alpha  - 4{{\sin }^2}\alpha c{\rm{o}}{{\rm{s}}^2}\alpha }}{{4 - {{\sin }^2}2\alpha  - 4{{\sin }^2}\alpha }}\);

Lời giải chi tiết:

 \(\dfrac{{{{\sin }^2}2\alpha  + 4{{\sin }^4}\alpha  - 4{{\sin }^2}\alpha {{\cos }^2}\alpha }}{{4 - {{\sin }^2}2\alpha  - 4{{\sin }^2}\alpha }} \) \( = \dfrac{{{{\sin }^2}2\alpha  + 4{{\sin }^4}\alpha  - {{\left( {2\sin \alpha \cos \alpha } \right)}^2}}}{{4\left( {1 - {{\sin }^2}\alpha } \right) -{{{\left( {2\sin \alpha \cos \alpha } \right)}^2}} }}\)

\(= \dfrac{{{{\sin }^2}2\alpha  + 4{{\sin }^4}\alpha  - {{\sin }^2}2\alpha }}{{4{{\cos }^2}a - 4{{\sin }^2}\alpha {{\cos }^2}\alpha }}\)

=\(\dfrac{{4{{\sin }^4}\alpha }}{{4\cos ^2\alpha (1 - {{\sin }^2}\alpha )}}\) \( = \dfrac{{{{\sin }^4}\alpha }}{{{{\cos }^4}\alpha }}\) \( = {\tan ^4}\alpha \).

LG b

\(3 - 4\cos 2a + \cos 4a\);

Lời giải chi tiết:

\(3 - 4\cos 2a + \cos 4a \) \(= 3 - 4(1 - 2{\sin ^2}a) + (1 - 2{\sin ^2}2a)\)

\( = 3 - 4 + 8{\sin ^2}\alpha  + 1 - 2{\left( {2\sin \alpha \cos \alpha } \right)^2}\)

\(=8{\sin ^2}a - 8{\sin ^2}a{\cos ^2}a \) 

\(= 8{\sin ^2}a(1 - {\cos ^2}a)\)

\(=8{\sin ^4}a\)

LG c

\(\dfrac{{{\mathop{\rm cota}\nolimits}  + \tan a}}{{1 + \tan 2a\tan a}}\)

Lời giải chi tiết:

 \(\dfrac{{\cot a + \tan a}}{{1 + \tan 2a\tan a}} \) \(= \dfrac{{\dfrac{{\cos a}}{{\sin a}} + \dfrac{{\sin a}}{{\cos a}}}}{{1 + \dfrac{{\sin 2a\sin a}}{{\cos 2a\cos a}}}}\)

=\(\dfrac{1}{{\sin a\cos a}}.\dfrac{{\cos acos2a}}{{\cos 2a\cos a + \sin 2a\sin a}}\)

=\(\dfrac{2}{{\sin 2a}}.\dfrac{{\cos acos2a}}{{\cos (2a - a)}} = 2\cot 2a\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài