Bài 6.6 trang 180 SBT đại số 10


Giải bài 6.6 trang 180 sách bài tập đại số 10. Tìm số x và số nguyên k...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm số x \((0 \le x \le 2\pi )\) và số nguyên k sao cho \(a = x + k2\pi \) trong các trường hợp:

LG a

\(a = 12,4\pi \);

Lời giải chi tiết:

\(12,4\pi  = 12\pi  + 0,4\pi  = 0,4\pi  + 6.2\pi \) \( \Rightarrow x = 0,4\pi ,k = 6\)

LG b

 \(a =  - {9 \over 5}\pi \);

Lời giải chi tiết:

\(- \dfrac{9}{5}\pi  =  - \dfrac{{10}}{5}\pi  + \dfrac{\pi }{5} = \dfrac{\pi }{5} - 1.2\pi \) \( \Rightarrow x = \dfrac{\pi }{5},k =  - 1\)

LG c

 \(a = {{13} \over 4}\pi \).

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{13\pi }}{4} = \dfrac{{8\pi }}{4} + \dfrac{{5\pi }}{4} = \dfrac{{5\pi }}{4} + 1.2\pi \) \( \Rightarrow x = \dfrac{{5\pi }}{4},k = 1\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Cung và góc lượng giác

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài